Новини от света на тръбите

Проект по Договор № BG-RRP-3.005-2177-C01


На 03 юли 2023 г. фирма „ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН “ ЕООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-2177-C01, с което стартира изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни  технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Програмата за икономическа  трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в  областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и  средните  предприятия“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Общата стойност на проекта е 18 000 лв., от които 100% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 18 000  лв.

Продължителността на проекта е 12 месеца. 

Целта на проекта е внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи  повишаване нивото на дигитализация на фирмата. Това се предвижда да бъде постигнато чрез изграждане на  система за архивиране на информация.