ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

Произвеждаме прецизни електрозаварени тръби от 1987г.

Нашата Мисия

Задоволяване нуждите на всички наши клиенти, чрез нашата висококачествена, разнообразна и постоянно обогатяваща се продукция, висок професионализъм и богат опит, бързи доставки и конкурентни цени. EМЦ Дистрибюшън ЕООД винаги се е стремяла към постигане на успешно сътрудничество със своите клиенти и партньори, утвърждавайки по този начин своето трайно присъствие и авторитет както на българския, така и на международния пазар.

ЦЕЛИ


С усилията и резултатите от дейността на всички работници и служители, компанията се стреми към увеличаване на пазарния си дял и постигане на положителни резултати, гарантиращи конкуренти цени и търговски просперитет.

Увеличаване на производството

Пълно задоволяване изискванията на всички клиенти за високо качество на произвежданата продукция и поддържане на доверието им към нашата компания.

Конкурентноспособност

Подобряване на фирмената конкурентоспособност на вътрешния и международния пазар чрез въведена Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015, която подлежи на непрекъснато подобрение. Фирмата е сертифицирана и по ISO 14001:2016, IATF 16949:2016, BDS EN ISO 50001:2011.

Обучение и квалификация

Грижа за квалификацията, професионалното развитие и мотивиране на работниците и служителите.

Околна среда

Спазване на националното законодателство и изискванията на европейските директиви по отношение методите и нормите за окачествяване на продукцията и опазване на околната среда.