Новини от света на тръбите

ОБЯВА


ОТ ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД - ГР. РУСЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ДВ бр. 25/2003г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Използване на подземни води от съществуващ водоизточник за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Русе, кметство гр. Мартен или в РИОСВ – Русе, "Придунавски булевард" 20, пощенски код 7000.