Горещо поцинковани

За производство на горещепоцинковани тръби и профили ние работим по следните стандарти:

БДС EN ISO 1461 – Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана

Горещопоцинкованите покрития са най-надеждната антикорозионна защита за стоманени изделия и детайли.

  • Наличната при нас инсталация за горещо поцинковане, позволява да се поцинковат стоманени тръби и детайли.
  • Вследствие на добрата предварителна обработка на тръбите и детайлите, както и на контролирания химичен състав на материалите, подлежащи на поцинковане, получаваното при нас покритие се отличава с отлична адхезия, добра пластичност и хубав външен вид.
  • Минималната дебелина на поцинкованото покритие е 56 μm. Дълготрайността на покритието в зависимост от средата, в която се намира, може да достигне над 50 години (ISO 9223).