ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

Специални профили

Размери, мм

Дебелина, мм

 0,5 0,6  0,7 0,8 0,9 1.0 1,1 1,15 1,2 1,3 1,35 1,4 1,5 1,8 2.0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3.0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Профили с канал
14 x 15                                                          
20 x 15                                                          
30 x 15                                                          
20 x 18                                                          
Semi flat-oval
40 x 10                                                          
40 x 35                                                          
50 x 25                                                          
60 x 25                                                          
Особен профил
18 x 18 R9                                                          
30 x 15 OS                                                          
28 x 18 p                                                          
Rhomb
28,5 x 10