ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

Електроинсталационни тръби

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД предлага на своите клиенти и електроинсталационни стоманени и алуминиеви тръби, гладки и с резба за голямо и много голямо механично натоварване и принадлежности към тях.

Стоманените и алуминиевите тръби и принадлежности се използват като електроинсталационен материал в индустриални силнотокови, далекосъобщителни и други подобни инсталации.

Продуктова гама

Стандарти
EN 50086-1, ÖNORM E6541 и ÖNORM Е6551

Материал
Материалът, от който се произвеждат тръбите и принадлежностите, е нисковъглеродна стомана S235JR по EN 10025, както и алуминиева сплав серия 5000.