ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

За нас

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД е специализирана в производството на богата гама прецизни и конструкционни електрозаварени стоманени и алуминиеви тръби и профили, които намират широко приложение в строителството, мебелната индустрия, палетостроенето, изграждането на транспортни съоръжения, производството на автобуси и селскостопански машини, производството на велосипеди, спортни принадлежности и детски колички, изработката на рекламни пана и др. Продукцията на фирмата отговаря на европейски стандарти EN 10305-3, EN 10305-5, EN 10219, EN 1592, EN 15088, EN 39, EN 10255+A1..

Инсталираното модерно оборудване и използваните съвременни технологии осигуряват затваряне на производствения цикъл – от разкроя на рулони и производството на ролкови инструменти до изработването на широка гама тръби и профили с различно напречно сечение и детайли от тях.

 

Мисия и цели
Мисията, от която се ръководим вече над 24 години, е свързана със задоволяване нуждите на всички наши клиенти, чрез нашата висококачествена, разнообразна и постоянно обогатяваща се продукция, висок професионализъм и богат опит, бързи доставки и конкурентни цени. ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД винаги се е стремял към постигане на успешно сътрудничество със своите клиенти и сътрудници, утвърждавайки по този начин своето трайно присъствие и авторитет както на българския, така и на международния пазар. Фирмата е 100 % частна собственост, като непрекъснато влага нови инвестиции за внедряване на модерни технологии, оптимизиране на работния процес и разширяване на продуктовата гама, което ни прави както надежден и високо ценен доставчик за над 280 фирми, така и значим инвеститор за град Русе и региона.
Политиката на ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД е ориентирана към предлагане на всички наши клиенти конкурентоспособни изделия, които да отговарят на стандартите и удовлетворяват техните изисквания и очаквания.

 

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД – нашата търговска и маркетингова компания
ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД е Вашият бизнес партньор, отговорен за всички маркетингови, договорни и търговски аспекти на работата. От нас ще получавате оферти, потвърждения на заявки, договори, както и текуща информация за статуса на заявките и доставките.
Ние очакваме Вашите запитвания за електрозаварени стоманени, поцинковани и алуминиеви тръби, които ще получат професионално внимание от нашата търговска и маркетингова компания ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД.

 

Нашите цели са:

С усилията и резултатите от дейността на всички работници и служители, компанията се стреми към увеличаване на пазарния си дял и постигане на положителни резултати, гарантиращи конкуренти цени и търговски просперитет.

  • Пълно задоволяване изискванията на всички клиенти за високо качество на произвежданата продукция и поддържане на доверието им към нашата компания.
  • Подобряване на фирмената конкурентоспособност на вътрешния и международния пазар чрез въведена Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000, която подлежи на непрекъснато подобрение.
  • Грижа за квалификацията, професионалното развитие и мотивиране на работниците и служителите.
  • Спазване на националното законодателство и изискванията на европейските директиви по отношение методите и нормите за окачествяване на продукцията.